Virtuvespasaulis.lt interneta veikalā iegādātās preces var atgriezt 30 (trīsdesmit) dienu laikā no preces piegādes pircējam dienas.

Lai preci atgrieztu, jāsaglabā galvenais nosacījums – preces iepakojums nav bojāts un pati prece nav bojāta (nav pārbaudīta). Ja šis nosacījums ir izpildīts, tad jāraksta brīvā formā preces atgriešanas pieprasījums, norādot rēķina numuru, preces nosaukumu un cenu, kā arī konta numuru, kurā nauda jāatgriež. Šis pieprasījums jānosūta uz e-pastu info@virtuvespasaulis.lt Kad preci saņemsim, 3 dienu laikā. mēs atmaksāsim naudu uz Jūsu norādīto kontu.

Ja preces iepakojums ir bojāts vai prece ir bijusi vizuāli lietota, nauda netiek atmaksāta.